Wij Goirlenaren

Wij Goirlenaren

Wij Goirlenaren is op 28 februari 2013 als een initiatief op Facebook begonnen en had binnen enkele dagen al honderden volgers die geïnteresseerd waren in de berichten die er geplaatst werden over, voornamelijk, de geschiedenis van Goirle. Door de vele positieve reacties en vragen is besloten om ook een website te gaan maken waar een en ander verder inhoudelijk kon worden getoond en verteld over de geschiedenis van Goirle. Gaandeweg werden ook nieuwsberichten geplaatst op de Facebookpagina die, gezien de reacties, ook gewaardeerd werden door de volgers.

De Kerkstraat in Goirle in 1900, volgens het opschrift op deze ansichtkaart nog "de Ketsheuvel" genaamd.
De Kerkstraat in Goirle in 1900, volgens het opschrift op deze ansichtkaart nog “de Ketsheuvel” genaamd.


De doelstelling bij het begin van Wij Goirlenaren

Wij Goirlenaren had en heeft als doelstelling om zo veel mogelijk (oud)Goirlenaren en andere geïnteresseerden te betrekken bij de geschiedenis van Goirle om bij hen een bewustwording te creëren omtrent al het mooie dat we inmiddels zijn verloren zonder onnodig sentimenteel te worden. Laten we genieten van al het mooie dat we nog hebben en er samen voor waken dat de geschiedenis van onbezonnen slopen zich niet herhaald. In de gemeente Goirle zijn er nu inmiddels een aantal verschillende organisaties “opgestaan” die ons cultuurhistorisch erfgoed willen behoeden voor dit alles.

Wij Goirlenaren groeit

Halverwege 2014 ontstaat steeds meer de vraag naar meer nieuws, immers internet en de bijbehorende Social Media zijn de nieuwsbron van deze tijd. In de tijd dat krantenoplagen snel achteruit gaan en de vluchtigheid van huis aan huisbladen is die opmars niet meer te stoppen. Vooral in een gemeenschap als de gemeente Goirle met een omvang van 23.060 inwoners (1 januari 2014, bron: CBS) ontstaat op die manier een interactief platform waar op een snelle manier de mening van de inwoners kan worden gepeild. Uiteraard zijn het geen representatieve steekproeven, maar bestuurders van het dorp, organisatoren van evenementen, ondernemers etc. kunnen hierdoor snel inspringen op het sentiment. Dit gegeven heeft me doen besluiten om het groter aan te pakken, met een meer professionele website die als leidend platform voor Goirle zal gaan fungeren, met al het nieuws, evenementen en wetenswaardigheden.

Riel

Het dorp Riel behoorde tot 1997 bij de gemeente Alphen en Riel. Door de gemeentelijke herindelingen is Riel als dorp bij de gemeente Goirle gevoegd. Echter Riel heeft een volledige eigen en unieke identiteit, en dat moeten we zo houden.

 

De kerk Sint Antonius Abt aan de Kerkstraat in Riel met op de voorgrond de T-kruising met de Goirleseweg. Gebouwd in 1895 ter vervanging van de oudere kerk; de pastorie werd gebouwd in 1870 en in 1927 werd het Heilig Hartbeeld geplaatst.
De kerk Sint Antonius Abt aan de Kerkstraat in Riel met op de voorgrond de T-kruising met de Goirleseweg. Gebouwd in 1895 ter vervanging van de oudere kerk; de pastorie werd gebouwd in 1870 en in 1927 werd het Heilig Hartbeeld geplaatst.


Dat maakt Riel wat Riel is. Echter de Rielenaren is Wij Goirlenaren ook niet ontgaan en steeds meer kwam de vraag of er ook over Riel wetenswaardigheden en nieuws geplaatst kon gaan worden. Nu met het begin van deze nieuwe website is dat een feit en is het een volledige integratie van Goirle en Riel op het gebied van wetenswaardigheden, cultuur, nieuws enzovoort.

Kunt u zelf iets bijdragen ?

Graag zelfs, het is toch niet voor niets WIJ Goirlenaren.

Mocht u in het bezit zijn foto’s, filmpjes etc. over ons Goirle of Riel, en u heeft geen bezwaar dat deze gepubliceerd worden op deze website en/of op het Facebook van Wij Goirlenaren, kunt u die via ons contactformulier aan ons mailen. Uiteraard graag voorzien van de informatie omtrent de foto of filmpje.

Ook voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons contact formulier gebruiken.

Wij Goirlenaren is een initiatief van John van der Velden.