Werkzaamheden kruispunt Rillaersebaan-Turnhoutsebaan 13 juni van start

Op dinsdag 13 juni wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het kruispunt Turnhoutsebaan-Rillaersebaan. De aanleg van het kruispunt zelf begint op maandag 3 juli. De gemeente heeft dit project gegund aan BAM Infra uit Helmond.

Eerst worden de bomen gekapt die moeten wijken voor de uitbreiding van het kruispunt. Vervolgens worden kabels en leidingen verlegd. Beide werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren. De weg wordt niet afgezet. Wel kunt u enige hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Nieuw kruispunt voor betere doorstroming

In de ontwerptekening is te zien dat de doorstroming op de kruising beter zal worden. Door het toepassen van dubbele voorsorteerstroken zal het verkeer beter en sneller kunnen doorstromen bij de verkeerslichten. Op de Rillaersebaan vanuit de richting Goirle komt een dubbel voorsorteervak om rechts af te slaan richting Tilburg. Op de Turnhoutsebaan komen eveneens dubbele stroken, en wel vanuit de richting Tilburg om linksaf richting Goirle te gaan en rechtdoor om vanuit de richting Poppel richting Tilburg te rijden.