Vertegenwoordigers ondernemers en omwonenden beoordelen plannen hoofdroute Riel

Op uitnodiging van de gemeente hebben vertegenwoordigers van de ondernemers en omwonenden vier plannen voor de aanpak van de Hoofdroute Riel beoordeeld. Alle plannen werden anoniem voorgelegd aan de betrokkenen. Samen met nog drie beoordelaars, hebben zij mede de aannemer bepaald die het werk mag gaan uitvoeren vanaf 2 oktober 2017.

Constructief

De Hoofdroute Riel heeft een lange voorgeschiedenis met de nodige angels en voetklemmen. Om die nu te omzeilen is ervoor gekozen om de ondernemers en omwonenden zoveel mogelijk bij het project te betrekken. Daarom zijn er vertegenwoordigers aangesteld die zowel de contacten met de bewoners/ondernemers als met de gemeente onderhielden. En dat werkt erg goed, want er is constructief overlegd en meegedacht over het Plan van Aanpak en het aanbestedingsdocument. Zo konden hun eisen en wensen goed kenbaar worden gemaakt. Waar mogelijk zijn deze gehonoreerd. Wanneer dat niet mogelijk was, is toegelicht waarom het niet kon.

Aannemer kiezen

Bijzonder was dat ze ook een stem kregen bij het kiezen van een aannemer voor het uitvoeren van het project. Op 3 augustus is het project voorlopig gegund, waarna op 14 augustus de bezwaartermijn verstrijkt. Vervolgens kan 2 oktober begonnen worden met de uitvoering van het project om de hoofdroute geluidsarmer te maken. Deze ingangsdatum is mede in overleg met de vertegenwoordigers bepaald.

Meer informatie over de hoofdroute Riel is te vinden op www.goirle.nl/projecten.

Foto Google Maps©

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *