PMD Afvalinzameling vanaf juni

Afgelopen week hebben alle inwoners van Goirle en Riel (behalve bewoners van een appartementencomplex) een brief ontvangen over het ophalen van PMD (Plastic-, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) aan huis. Hierin staat beschreven wat er voor u vanaf juni gaat veranderen. Alle inwoners hebben vanaf juni dus drie containers om afval goed te kunnen scheiden: PMD, papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval. De glasbakken en textiel- en luiercontainers blijven op de locaties staan. Voor een overzicht hiervan kijkt u op www.goirle.nl/afval.

Waarom gaan we dit doen?

Maar liefst 90% van het restafval (zie afbeelding) in de grijze container nu bestaat uit gft-afval, PMD en papier. Dit zijn waardevolle grondstoffen, die hergebruikt kunnen worden. Ons streven is om het afval zo goed te scheiden dat er uiteindelijk maximaal 60 kilogram per inwoner per jaar aan restafval overblijft. Bij wijze van proef starten we in twee wijken met de invoering van een duocontainer PMD/papier en variëren we in de ophaalfrequentie van restafval en PMD. We doen dit een half jaar lang en evalueren aan het eind van het jaar. Dit doen we aan de hand van evaluatieformulieren van inwoners van pilotwijken. We evalueren hoe het scheiden van afval gaat na een half jaar en inventariseren de kosten opnieuw.  Door beter te scheiden kunnen we de afvalstoffenheffing laag houden.

App AfvalWijzer

Zodra u in het bezit bent van uw nieuwe container, kunt u de AfvalWijzer-app downloaden op uw tablet of smartphone. Door in te loggen met uw postcode en huisnummer, kunt u hier zien wanneer uw containers geleegd worden. U kunt daarnaast een berichtje ontvangen wanneer u de container op straat moet zetten. Zo heeft u altijd de actuele ophaaldagen bij de hand. Op de app en website leest u verder over afvalsoorten en afvalsortering: welk afval hoort waarin.

Meer informatie

Heeft u onverhoopt geen brief ontvangen, stuur dan uw naam en huisadres per mail naar meldpunt@goirle.nl. U ontvangt dan alsnog een brief.

Voor meer informatie en antwoord op veel gestelde vragen kijkt u op www.goirle.nl/afval. Vanaf 15 mei kunt u een brief thuis verwachten met informatie wanneer de nieuwe restafvalcontainer wordt geleverd en voor de pilotwijken wanneer ook de nieuwe duocontainer wordt geleverd.