Leerling Jöran Klink van Mill-Hillcollege tweede bij OMO-profielwerkstukprijzen

Tijdens de feestelijke uitreiking van de OMO-profielwerkstukprijzen is Goirlenaar Jöran Klink van het Mill-Hillcollege in de categorie ‘VWO’ in de prijzen gevallen. Zijn werkstuk ‘Geurstoffen bij Paphiopedilum spicerianum’ was volgens de jury goed voor de tweede prijs. Bij de prijsuitreiking werd hij geprezen om zijn doorzettingsvermogen, kwaliteit van het onderzoek en om zijn passie voor orchideeën. Aan de prijs was een oorkonde en een geldprijs van 600 euro verbonden. De eerste prijs in de categorie van Klink was voor Estelle Jilissen van het Zwijssen College.

Foto: Jöran Klink (met familie en vrienden) met recht achter hem begeleidend docent Kees Marijnissen.

Actueel en niet alledaags
De profielwerkstukprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan havo- en vwo-leerlingen van de OMO-scholen. De jury beoordeelt de kwaliteit en originaliteit van het gekozen onderwerp, de getoonde onderzoeksvaardigheden en reflectie. Voor het eerst dit jaar werden het aantal inzendingen per school los gelaten wat resulteerde in tientallen kwalitatief hoogwaardige profielwerkstukken welke door een preselectiejury, bestaande uit docenten, stuk voor stuk werden beoordeeld. De top tien per opleiding werden voorgelegd aan een eindjury.

De actualiteit van de werkstukken maar ook de keuze voor niet alledaagse onderwerpen zorgde voor een breed spectrum aan inzendingen.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren de leerlingen van.