Houtstookoverlast, tips om overlast te beperken

Bij de gemeente komen vragen binnen over houtstookoverlast. Want behalve dat open haarden, houtkachels, barbecues en buitenvuren gezellig zijn, kunnen ze ook rookoverlast en stankklachten veroorzaken. Met een goed gesprek en simpele maatregelen om het stoken te verbeteren, kan de overlast afnemen. Daarom kunt u hier lezen wat wel en niet mag, wat we van u verwachten en bij wie u zich kunt melden met klachten en vragen.

Stooktips

Als u zelf een open haard, vuurkorf of houtkachel heeft, dan geven we u graag enkele tips:

  1. Stook nooit geïmpregneerd of geverfd hout, want daarbij komen zeer schadelijke stoffen vrij.
  2. Gebruik altijd schoon hout dat goed gedroogd is. Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen.
  3. Verbrand het hout op hoge temperatuur en stapel het losjes, zodat er veel zuurstof bij kan komen en het hout volledig kan verbranden. Dat is het milieuvriendelijkst.
  4. Brandbare blokken van geperst hout (houtkrullen en houtvezels) zonder toevoegingen zijn het minst schadelijk. Op nummer twee staat goed gedroogd haardhout.
  5. Koop brandhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat komt uit verantwoord beheerde bossen. 

Samen eruit komen

Het ervaren van overlast en hinder van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen vallen onder het burenrecht (privaatrecht). We verwachten dan ook van u dat u eerst het gesprek aangaat met de persoon die dit veroorzaakt en samen afspraken maakt. Geef hierbij zo precies mogelijk aan, waar u last van heeft en overleg wat die ander kan doen om de overlast te beperken. Als er na een gesprek niets verbetert, kunt u advies vragen over het burenrecht aan uw rechtsbijstandverlener of aan het Juridisch Loket T 0900 8020.

Algemene plaatselijke verordening

Het verbod op vuur aanleggen in de openlucht geldt niet voor:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, als er geen afvalstoffen worden verbrand;
  • vuur voor koken, bakken en braden.

Meldingen

Als er geen verbetering is, is het mogelijk een klacht in te dienen bij de GGD, telefoon 0900 4636 443.
U kunt alleen een melding indienen bij de gemeente als er vuur wordt aangelegd in de openlucht, als er sprake is van ernstig gevaar of als er afvalstoffen worden verbrand.

Dit kan bij Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon (013) 5310 676 (tussen 9.00 – 12.30 uur) of via meldpunt@goirle.nl. De gemeente kijkt per situatie wat er speelt. Het is vaak lastig aan te tonen welk hout gestookt wordt en te constateren welke samenstelling van stoffen is gebruikt. Zonder constatering van een overtreding kan de gemeente niet optreden.