Hoe veilig is onze gemeente? Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die horen bij de Veiligheidsmonitor en die aan inwoners van onze gemeente gesteld worden. Zij krijgen hierover een brief van I&O Research.

Wat is de Veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint half augustus; de resultaten worden in maart 2018 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit jaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Belangrijk om mee te doen

Burgemeester Mark van Stappershoef benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente/regio vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Ik vind het dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat immers een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente/regio.”

Uitnodiging per post

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl. Ook kunt u contact opnemen met beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Pauline Strijbos, T (013) 5310 666.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *