Het heeft Zijne Majesteit behaagd 7 inwoners van de gemeente Goirle te onderscheiden

Vanochtend heeft burgemeester Mark van Stappershoef tijdens een programma in de theaterzaal van Cultureel Centrum Jan van Besouw zeven Koninklijke onderscheidingen namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander uitgereikt in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen.

Mevrouw Vanhooren-Vennix en de de heren Harrie Faes, Ton van Huijkelom en Sjaak Sperber  zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heren Ton Horn, Thijs Kemmeren en Johan Swaans mogen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Foto: © Gemeente Goirle
Op de foto v.l.n.r Dhr. Thijs Kemmeren, Dhr. Harrie Faes, Burgemeester Mark van Stappershoef, Mevr. Liesje Vanhooren-Vennix, Dhr. Ton Horn, Dhr Sjaak Sperber, Dhr. Ton van Huijkelom en Dhr. Johan Swaans

De gedecoreerden

Harrie Faes

In 1991 werd de heer Harrie Faes (*1936, wonende te Riel) penningmeester van het kerkbestuur van de toenmalige parochie Hasselt in Tilburg. Vanaf 1999 heeft hij diverse fusies begeleid en vormgegeven, voornamelijk op financieel gebied: van parochie Hasselt naar parochie De Bron (fusie van vijf parochies), daarna naar parochie Peerke Donders (fusie van bijna alle Tilburgse parochies, ten noorden van de spoorlijn). Behalve als verantwoordelijke voor de reguliere financiën van de parochies was hij ook betrokken bij de financiering van de restauratiewerkzaamheden aan de kerk van ’t Goirke.

Van 1997 tot 2004 was de heer Faes lid van het schoolbestuur of dan wel van de schoolcommissie van basisschool De Vonder in Riel. Gedurende korte periode was hij secretaris, daarna penningmeester.

Zijn kennis van financiële administraties heeft Harrie Faes ook ingezet voor Gemengd Theaterkoor Muzemento. In 1998 werd hij als vrijwilliger vooral verantwoordelijk voor de financiële administratie en kaartverkoop bij theaterproducties en concerten. Hij verving de penningmeester gedurende een ziekteperiode en zette een nieuw administratief systeem op. In 2014 en 2015 was hij penningmeester van de separate Stichting Muzemento Producties. Ook verrichtte hij diverse andere hand- en spandiensten voor het theaterkoor.

Ton Horn

De heer Ton Horn (*1951, wonende te Goirle) heeft gedurende vijftig jaar op meerdere maatschappelijke terreinen, waaronder (jeugd)welzijn, cultuur, kunst, muziek en emancipatie, zijn sporen verdiend. Al in de jaren ’60 en ’70 was hij vrijwillig en bestuurlijk actief, onder meer bij jongerencentrum Don Kiesjot in Sittard en bij Trefcentrum Posjet en het Jongeren Advies Centrum, beide in Tilburg.

In de jaren ’80 kreeg de heer Horn bestuurlijke functies bij de Stichting Beheer Wijkcentra Tilburg, de Stichting Popmuziek Nederland, de Stichting Lokale Omroep Tilburg en de Stichting Schouwburg en Concertzaal Tilburg. In laatstgenoemde functie leverde hij een bijdrage aan de verzelfstandiging van de schouwburg, de restauratie van het gebouw en de bouw van de concertzaal.

Sinds 1990 is hij politiek actief, onder meer als bestuurslid en voorzitter van de programmacommissie de PvdA-afdeling in Tilburg. In 2009 was hij interim-wethouder van de gemeente Tilburg en in 2010 werd hij informateur voor een nieuw college van diezelfde gemeente.

Ton Horn vervult of vervulde verder bestuurlijke functies bij de Stichting Alfa (2006-2014, organisator van het International Gipsy Festival en van het Requiem for Auschwitz), Poppodium 013 (2008-2009), Stichting Fundament (sinds 2010), Stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen (sinds 2012) en Stichting Asta Nielsen (sinds 2014).

Tenslotte is hij toezichthouder bij diverse organisaties, zoals het Expertisecentrum Familiezorg (2004-2012), Theater De NWE Vorst (2006-2009), Rabobank Tilburg en omstreken (sinds 2011) en Stichting Severinus (2014).

Ton van Huijkelom

De heer Ton van Huijkelom (*1946, wonende te Goirle) is dit jaar 50 jaar vrijwilliger bij diverse organisaties. In 1967 begon hij zijn werkzaamheden bij Zangkoor Trouwlaan te Tilburg, onder meer met de organisatie van diverse concerten en activiteiten, zoals het Driekoningenzingen en het Kerkkorenvoetbaltoernooi. Hij is sinds 1994 voorzitter van het koor.

In 1990 was hij medeoprichter van blaaskapel Tsmoesje, waarvoor hij nog altijd actief is. Als lid van de muziekcommissie was hij medeverantwoordelijk voor het repertoire van de blaaskapel. Ook was hij medeoprichter van het Seniorenorkest Hart van Brabant. Van dit muziekgezelschap is Ton van Huijkelom sinds de oprichting in 2007 voorzitter. Het Seniorenorkest geeft diverse concerten in de regio Goirle-Tilburg.

Buiten de muziek is hij actief (geweest) als lid van buurtvereniging De Liefkens in Riel (1973-1977), als penningmeester van de Pater Pio Stichting (sinds 2002), als lid van de Studieclub Goirle (sinds 2008) en als oprichter en voorzitter van de Stichting ILHAAN (sinds 2010).

Thijs Kemmeren

De heer Thijs Kemmeren (*1951, wonende te Goirle) zet zich de laatste dertig jaar in voor een groot aantal organisaties. In 1987 werd hij bestuurslid van de Stichting Goirle-Krasnogorsk. In hetzelfde jaar werd hij hoofdredacteur van de Stichting Heemkundige Kring Goirle en werd hij actief bij de PvdA-afdeling in Goirle. Vanuit deze politieke betrokkenheid was hij in 2014 en 2015 lid van commissie Welzijn.

In de jaren ’90 werd hij voorzitter van Stichting Herdenking Fusillades Goirle 1942, bestuurslid bij de Stichting Goirle 200 jaar en bij de Stichting Culturele Manifestaties Goirle. In deze functies zette hij zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed in Goirle en Riel.

De heer Kemmeren was voorts bestuurslid van de Stichting Goirle-Ghana (1994-1997), de Monumentencommissie Goirle (2006-2008), het Oranje Comité Goirle (2007-2008), het Genootschap tot bevordering van het Publieke Debat in Goirle (2007-2012), de Contactraad Cultuur Goirle (2008-2012) en van de Stichting De Sportwereld (2014-2016).

Thans is hij nog verbonden aan de Raad van Toezicht van de Stichting Factorium Podiumkunsten (sinds 2010), aan de ledenraad van de Rabobank Tilburg en omstreken (sinds 2013), aan Cultureel Centrum Jan van Besouw (sinds 2013) en aan het redactieteam van BV Willem II (sinds 2014).

Sjaak Sperber

De heer Sjaak Sperber (*1953, wonende te Goirle) zet zich sinds de jaren ’80 in voor de Goirlese samenleving. In 1980 werd hij secretaris en penningmeester van de Stichting Werkgroep Nieuwkerk Kerkgemeenschap (tot 2006). Van 1988 tot 1993 was hij voorzitter van het Comité Intocht Sinterklaas. In laatstgenoemd jaar werd hij penningmeester van Vocaal Ensemble Da Capo, een functie die hij nog altijd bekleedt. Tussen 1994 en 2004 was hij verbonden aan de zanggroep Palmpasen.

Van 2000 tot 2005 was Sjaak Sperber lid en voorzitter van de ondernemingsraad van Berg Electronics/Dupont/FCI in Den Bosch. Van 2000 tot 2006 was hij tevens secretaris van de Vereniging voor Amateurkunst Atelier ’78.

In 1982 werd hij politiek actief, onder meer als secretaris en regionaal bestuurslid van het CDA. Van 1984 tot 2005 was hij lid van raadscommissie Welzijn en van 2005 tot 2010 was hij gemeenteraadslid. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder van de gemeente Goirle.

Sinds 2016 is de heer Sperber actief voor de Corporatieraad van Woonstichting Leystromen, voor de Stichting Kunst Is Voor Iedereen, voor de Stichting Motorcycle Support en voor zangkoor Crescendo.

Johan Swaans

De heer Johan Swaans (*1947, wonende te Goirle) is ruim twintig jaar actief in de regio Midden-Brabant. In 1994 werd hij bestuurslid van de vereniging Ondernemers Contact Goirle, waarvan hij meer dan tien jaar ook voorzitter was. Mede op zijn initiatief fuseerde OCG met het Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT), waarvan hij nog altijd actief lid is.

In 1996 was hij medeoprichter van Kiwanisclub Mark & Ley, een serviceclub die door middel van diverse sponsorprojecten de ontwikkeling van kinderen in het buitenland steunt.

Johan Swaans werd in 1999 bestuurslid (penningmeester, vicevoorzitter, voorzitter) van Tilburg Wijnstad en is nog altijd verbonden aan deze stichting. Zijn culinaire interesse bracht hem bij het Sint Laurentius Kookgilde, waarvan hij sinds 2004 bestuurslid en sinds 2012 voorzitter (hoofdman) is.

Hij zet zich in voor het cultureel erfgoed en de identiteit van de gemeente Goirle, bijvoorbeeld als bestuurslid van de Stichting Goirle 200 jaar (2001-2006) en de Stichting Culturele Manifestaties Goirle (sinds 2010). Hij was een van de initiatiefnemers van de twee reuzen Johanna Abcovia en Toon mee ’t vèèreke.

De heer Swaans is sinds 2010 lid van de gemeenteraad van Goirle, thans als fractievoorzitter voor de VVD. Hij is verder betrokken bij de Stichting Heartsafe Goirle (sinds 2010), het schuttersgilde Sint Mauritius (sinds 2012) en de Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie (sinds 2016).

Liesje Vanhooren-Vennix

Mevrouw Liesje Vanhooren-Vennix (*1939, wonende te Goirle) werd in 1978 vrijwilliger bij de afdeling Korvel van De Zonnebloem. In 1981 werd zij secretaris en in 2002 voorzitter van de afdeling. Op verzoek van het regionale bestuur heeft zij in 2008 de fusie tussen de afdeling Korvel en de afdeling Binnenstad verzorgd. De nieuwe afdeling is actief sinds 2009, wederom met mevrouw Vanhooren als voorzitter (en secretaris).

Behalve in een bestuurlijke functie is Liesje Vanhooren ook actief bij het bezoeken van zieken en gehandicapten, het collecteren, het organiseren van uitstapjes en uiteenlopende activiteiten, zoals bingo- en spellenmiddagen, kerkdiensten en concerten.

Van 1984 tot 1993 was zij tevens bestuurslid van de parochie Heilige Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg.