Goirle Gouden Sociale gemeente

Wat maakt onze gemeente tot ‘gouden sociale gemeente’? Goirle heeft die vraag met verve beantwoord tijdens het werkbezoek van de brancheorgansiatie Sociaal Werk Nederland. Eerst met een rondetafelgesprek waarin het Goirles sociale beleid onder de loep werd genomen. Bijvoorbeeld over  ’t Loket:  waar komen inwoners mee, en hoe werken de consulenten? Maar ook de rol van het welzijnswerk kwam aan de orde: waarom heeft  ContourdeTwern onze gemeente voorgedragen voor deze eervolle benoeming en wat doet ContourdeTwern in onze gemeente?

Daarna vertrok het gezelschap naar CC Jan van Besouw. Daar passeerden in een wervelende revue de sociale initatieven binnen onze gemeente. Varierend van koren, kookclubs, tot taal-, en opvoedondersteuning. En alles wat je nog meer kan bedenken om  inwoners te betrekken bij de lokale gemeenschap.

Marijio Immink en Mark van Stappershoef kregen de oorkonde uit handen van Marijke Vos, eerste kamerlid en bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland. En Marijio Immink op haar beurt gaf alle aanwezige actieve inwoners  een mini-oorkonde, in de vorm van een  gevelbordje. Dus die bordjes gaan we tegenkomen, gewoon in de straat, of waar de sociale initiatieven ook maar zijn. Het zijn er al ruim dertig!

revue gools sociaal goud 29 juni 2017