Afvalinzameling, veel gestelde vragen over afval

De eerste zevenduizend containers zijn uitgezet. Er zijn veel vragen gesteld over de PMD-inzameling en de afvalkalender. Hieronder beantwoorden we enkele vragen. Kijkt u verder op www.goirle.nl.

Wanneer worden de PMD-containers ingezameld?

De PMD-container (Plastic, Metaal-verpakkingen, Drankenkartons) met oranje sticker wordt voor de eerste keer leeggemaakt in de week van 13 tot 16 juni. Dit gebeurt op de dag ná de inzameling van gft-afval. Wordt het gft-afval op vrijdag ingezameld, dan wordt de PMD-container op maandag leeggemaakt. Het PMD wordt elke vier weken ingezameld.

Voor degenen met een duo-container voor PMD en papier: deze wordt de eerste keer leeggemaakt in de week van 19 tot 23 juni. Dit gebeurt op de dag ná de inzameling van gft-afval. Wordt het gft-afval op vrijdag ingezameld, dan wordt de duo-container op maandag leeggemaakt. Dit gebeurt elke twee weken.

Hoelang blijven de grote open containers voor PMD nog staan?

De open containers in Goirle en Riel waar u nu het PMD-afval naar toe kunt brengen worden per 1 juli 2017 weggehaald. De gemeente stelt geen PMD-zakken meer ter beschikking. U kunt het PMD thuis rechtstreeks in uw eigen PMD-container verzamelen tot de inzameldag.

Hoe kom ik aan een Afvalkalender?

Vanaf 13 juni kunt u de Afvalkalender inzien via www.mijnafvalwijzer.nl of via de gemeentelijke website. U moet hiervoor de afvalwijzerapp downloaden. Lukt dat niet of heeft u geen computer?  Geen probleem, u kunt via het meldpunt, T (013) 5310 676, uw adres doorgeven. U krijgt dan na 15 juni een afvalkalender thuisgestuurd